Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van producten die op t-car.eu worden verkocht
Laatst bijgewerkt op 01.03.2018

Artikel 1 – Object
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van diverse automobieltoebehoren door TCAR PIRRERA.

Artikel 2 – Prijs
De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro’s inclusief alle belastingen (btw en andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling), behalve tegengestelde indicatie en met uitzondering van de kosten van behandeling en verzending.
Als u een bestelling plaatst naar een ander land dan België, bent u de importeur van het betreffende product. Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of nationale belastingen kunnen verschuldigd zijn. Deze rechten en sommen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van TCAR PIRRERA. Zij zijn voor uw rekening en zijn uw eigen verantwoordelijkheid, zowel wat betreft aangiften als betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties van uw land. We adviseren u om bij uw lokale autoriteiten navraag te doen over deze aspecten.
Alle bestellingen ongeacht hun oorsprong zijn betaalbaar in euro’s.
TCAR PIRRERA behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal worden gefactureerd op basis van het tarief dat van kracht is op het moment van validatie van de bestelling en afhankelijk van beschikbaarheid.
De producten blijven eigendom van TCAR PIRRERA tot de volledige betaling van de prijs.
Waarschuwing: zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, wordt het risico van verlies of beschadiging van de producten aan u overgedragen.

Artikel 3 – Bestellingen
Je kunt bestellen:
Op internet: www.t-car.eu
De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Engels, Frans of Nederlands en zal uiterlijk worden bevestigd op het moment van validatie van uw bestelling.
TCAR PIRRERA behoudt zich het recht voor om een ​​betaling niet te registreren, en niet om een ​​bestelling te bevestigen om welke reden dan ook, met name in het geval van een leveringsprobleem, of in geval van problemen met betrekking tot de ontvangen bestelling.

Artikel 4 – Validatie van uw bestelling
Elke bestelling op www.t-car.eu veronderstelt de toetreding tot deze Algemene Voorwaarden. Elke orderbevestiging impliceert uw volledige en volledige toetreding tot de huidige algemene verkoopvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud.
Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging zijn het bewijs van de transactie. Je verklaart perfecte kennis te hebben.
De orderbevestiging is de moeite waard om te ondertekenen en de verrichte handelingen te accepteren.

Artikel 5 – Betaling
Het feit van het valideren van uw bestelling houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen.
De betaling van uw aankopen gebeurt met een bankkaart dankzij het beveiligde systeem.
De betaalpas wordt pas gemaakt als de bestelling is verzonden.

Artikel 6 – Intrekking
In overeenstemming met wettelijke bepalingen, hebt u een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u een reden hoeft te motiveren of een boete moet betalen.
Retourzendingen dienen in originele staat en compleet te worden gemaakt (verpakking, accessoires, instructies). In deze context is uw verantwoordelijkheid verloofd. Elke beschadiging van het product bij deze gelegenheid kan van dien aard zijn dat het herroepingsrecht wordt geschonden. De retourkosten zijn uw verantwoordelijkheid.
In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal TCAR PIRRERA overgaan tot terugbetaling van de betaalde bedragen, binnen 21 dagen na de kennisgeving van uw verzoek en via hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt tijdens de bestelling.

Artikel 7 – Beschikbaarheid
Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op www.t-car.eu en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor niet-gevulde producten zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.
In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er wordt geen bankafschrijving uitgevoerd.
Bovendien is www.t-car.eu niet bedoeld om zijn producten in aanzienlijke hoeveelheden te verkopen. Daarom behoudt TCAR PIRRERA zich het recht voor om bestellingen voor 10 (tien) identieke artikelen te weigeren.

Artikel 8 – Levering
De producten worden afgeleverd op het afleveradres dat tijdens het bestelproces is aangegeven, binnen een redelijke termijn.
In geval van vertraging van verzending, zal een e-mail worden verzonden om u op de hoogte te stellen van een mogelijk gevolg op de gebruikelijke levertijd.
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen geniet u bij een laattijdige levering van de mogelijkheid om de bestelling te annuleren onder de voorwaarden die door de wet worden bepaald. Als u in de tussentijd het product ontvangt, zullen wij het terugbetalen en de verzendkosten.
In geval van leveringen door een koerier, kan TCAR PIRRERA niet aansprakelijk worden gesteld voor te late levering, uitsluitend vanwege het niet beschikbaar zijn van de klant na verschillende benoemingsvoorstellen.

Artikel 9 – Garantie
Al onze producten profiteren van de wettelijke garantie van conformiteit en de garantie van verborgen gebreken. In geval van niet-naleving van een verkocht product, kan het worden geretourneerd, geruild of terugbetaald.
Alle klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten binnen 30 dagen na levering per e-mail (orders@t-car.eu) worden gedaan.
De producten moeten worden teruggestuurd in de staat waarin u ze hebt ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies …). Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
De bepalingen van dit artikel beletten u niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. De verantwoordelijkheid van TCAR PIRRERA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt afgeleverd. Het is uw verantwoordelijkheid om bij de lokale autoriteiten na te gaan of u de producten of diensten die u wilt bestellen, kunt importeren of gebruiken.
Bovendien kan TCAR PIRRERA niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit verkeerd gebruik van het gekochte product.

Artikel 11 – Toepasselijk recht in geval van geschillen
De taal van dit contract is de Franse taal. Deze verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Luik (België) de enige bevoegde.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom
Alle elementen van www.t-car.eu zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van TCAR PIRRERA. Niemand is geautoriseerd voor het reproduceren, exploiteren, heruitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs gedeeltelijk, van onderdelen van de site die software, visueel of geluid zijn. Elke enkele link of hypertekst is ten strengste verboden zonder een schriftelijke overeenkomst die TCAR PIRRERA tot uitdrukking brengt.

Artikel 13 – Persoonlijke gegevens
TCAR PIRRERA behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Ze zijn nodig om uw bestelling te beheren en om de services en informatie die we u sturen te verbeteren.
Ze kunnen ook worden doorgestuurd naar bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van services en orders voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling.
Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten.
In overeenstemming met de wet, hebt u recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens over u, door contact op te nemen met info@t-car.eu

Back to top